1.7 Copyright ©

De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal te delen met derden. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding van het cursusmateriaal. Het gebruik van het cursusmateriaal is alleen toegestaan om voor eigen gebruik.

Alle rechten van deze online leeromgeving zijn voorbehouden aan Any Dress. Niets uit deze lessen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Any Dress zijnde: L.de Boer-Treuren

De auteursrechten van alle lessen, uitleg, modellen, patronen en opgenomen materiaal zijn beschermd en eigendom van Any Dress zijnde: L. de Boer-Treuren. Geen van deze lessen, uitleg, modellen, patronen of opgenomen materiaal mogen gekopieerd worden of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

© Any Dress by Linda de Boer ’20

Fotografie:

Sommige foto’s uit de leeromgeving zijn gemaakt door Nicole den Harder fotografie. Ook daarvoor gelden bovengenoemde voorwaarden als de Algemene Voorwaarden van Nicole den Harder fotografie zelf.