Copyright ©

Alle rechten van deze online leeromgeving zijn voorbehouden aan Any Dress. Niets uit deze lessen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier  zonder voorafgaande toestemming van Any Dress zijnde: L.de Boer-Treuren

De auteursrechten van alle lessen, uitleg, modellen, patronen en opgenomen materiaal zijn beschermd en eigendom van Any Dress zijnde: L. de Boer-Treuren. Geen van deze lessen, uitleg, modellen, patronen of opgenomen materiaal mogen gekopieerd worden of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

© Any Dress by Linda de Boer ’21